Die bestuur van 'n maatskappy wat in Estland geregistreer is, benodig die behoeftes van 'n rekeningkundige afdeling om u bestuur en ontwikkeling van u maatskappy wat in Estland geregistreer is, te optimaliseer.

Fidulink bied rekeningkundige dienste aan vir maatskappye wat in Estland geregistreer is, vir kliënte wat 'n onderneming met ons dienste op die been gebring het, of wat in een van die FIDULINK Agentskantore gevestig is.

In hierdie artikel sal u in staat wees om te leer oor die dienste wat aangebied word deur die Estse boekhou- en rekenmeestersdiens vir maatskappye wat in Estland is.

 1. Maatskappyvorming in Estland
 2. Rekeningkundige konsultasie slegs vir FIDULINK-kliënte by 'n Estse maatskappy
 3. PSC-dienste vir u Estse maatskappy
 4. Jaarlikse verklaring van aktiwiteitsbevestiging van u Estse maatskappy
 5. Verandering van naam van u onderneming in Estland
 6. Ontbinding of likwidasie van u Estse maatskappy
 7. Stappe om die BTW- en LBS-nommer vir u Estse maatskappy te verkry
 8. Stappe om u Estse maatskappy aan die slaap te maak, elke jaar as daar geen aktiwiteit is nie
 9. Oordrag van aandele-oordrag vir u Estse maatskappy
 10. Oordrag van verkoop van PREMIUM-aandele AANBOD vir u Estse maatskappy
 11. Aandele-uitgifte vir u maatskappy wat in Estland geregistreer is
 12. Aandele-uitgifte vir u maatskappy wat in Estland geregistreer is PREMIUM AANBOD

Estse maatskappyvormingsdienste sluit in:

 • Kontroleer die beskikbaarheid van u Estse ondernemingsnaam
 • Standaard of gepersonaliseerde statute en memorandum (status) (* addisionele prys tot die BASIC-pakket)
  van u Estse maatskappy
 • Sertifikaat van aandele
  van u Estse maatskappy
 • Vul digitale reguleringsvorms in
  van u Estse maatskappy
 • Notule van die eerste raadsvergadering
  van u Estse maatskappy
 • Inleiding tot aanlyn sakebankdienste
  van u Estse maatskappy

Rekenmeesters konsultasie vir FIDULINK kliënte

 • Gratis rekeningkundige konsultasie vir Estse maatskappye geskep deur FIDULINK
 • Gratis 30-dae rekeningkundige proefneming vir Estse maatskappye geskep deur FIDULINK
 • Lae vaste prys maandelikse planne insluitend VOLLEDIGE rekeningkunde
  vir Estse maatskappye wat deur FIDULINK geskep is

PSC (persoon met permanente beheer) of voordelige eienaar van die maatskappy wat in Estland geregistreer is

Om aan die bestuur van u Estse maatskappy te voldoen, moet u op hoogte bly van PSC-vereistes in ons Estse PSC-register.

Die registrasie van die persoon met permanente beheer (PSC) is ingesluit in die pakket Skepping van 'n maatskappy wat in Estland BASIC geregistreer is

Alle Estse maatskappye moet 'n register hou van persone wat beduidende beheer (PSC) in die maatskappy uitoefen. Hierdie PSC-inligting moet dan opgeneem word in die jaarlikse bevestigingsverklaring van die Litausse maatskappy (wat die jaarstaat vanaf 30 Junie 2016 vervang het).

Belangrik: die versuim om 'n PSC-register te hou, is 'n kriminele oortreding wat strafbaar is met 'n boete en / of gevangenisstraf van tot twee jaar vir die direkteur van die Estse maatskappy.

Naamverandering (korporatiewe naam) van die maatskappy wat in Estland geregistreer is

Ons kan die naamsveranderingsdiens te eniger tyd vir u Estse maatskappy uitvoer.

Dit moet nie verwar word met 'n verandering van status nie, byvoorbeeld 'n beperkte (UAB) en registrasie as 'n vennootskap. Dit is 'n prosedure vir die herregistrasie van 'n Estse maatskappy en nie vir die verandering van die naam van 'n maatskappy wat in Estland geregistreer is nie.

Die direkteur sal dan die nuwe geregistreerde naam van die Estse maatskappy op die dokumente moet verander, met alle owerhede, verskaffers ... webwerwe, besigheidskaartjies en tekens op sy perseel ...

Likwidasie of ontbinding van 'n Estse maatskappy (sluiting van 'n maatskappy wat in Estland geregistreer is)

 • Enige entrepreneur kan vra om sy Estse maatskappy te sluit sodat dit uit die register van ondernemings verwyder word.
 • Ons Estiese sluitingsprosesdiens sluit in: Voltooiing van al die dokumente wat benodig word vir die sluiting van u Letse maatskappy. Die dokumente moet deur die direkteur onderteken word en oorspronklik aan die kantoor in TALLIN teruggestuur word. Lettiese maatskappy-likwidasie-dokumente sal daarna namens u ingedien word.

Hulp met BTW en LBS-registrasie vir u Estse maatskappy

Ons missie:

 • Bespaar u tyd, want 50% van die versoeke aan die Estse belastingdiens van Estse maatskappye word weens foute van die hand gewys en vertraag
 • Maak die lewe vir alle entrepreneurs in Estland makliker, danksy ons span kundiges

Stel u maatskappy wat in Estland geregistreer is, op die spel

Ons sorg vir die formaliteite om u Estse maatskappy rustend te maak.

Dormante maatskappyrekeninge is jaarrekeninge wat slegs deur Estlandse maatskappye wat vrygestel is van beheer (dws 'n sluimerende maatskappy), ingedien kan word.

'N Jaarlikse verklaring na verpligte indiening by die ondernemingsregister.

Oordrag van sosiale aandele vanaf u Estse maatskappy

Ons sorg vir die opstel van aandele-oordragte vir u maatskappy wat in Estland geregistreer is.

Dra u aandele oor en kry amptelike dokumente vir u Estse maatskappy

Diens word slegs gereserveer vir maatskappye wat in Esties beperk is deur aandele.

Bladsytags

Accounting Estonian company, Accounting company registered in Estonia, Accounting Estonian company, Accounting company registered in Estonia, Accounting service Estonian company, Accounting service, Estonian accountant, Accountant Estonian company, Accountant company registered in Estonia, Chartered accountant Estonian, Chartered accountant Estonian company, geoktrooieerde rekenmeestersmaatskappy geregistreer in Estland, Estse BTW, Estse BTW, Estse maatskappybelasting, Estse maatskappyrekeningstaat.