Die bestuur van 'n maatskappy wat in Hongarye geregistreer is, benodig die behoeftes van 'n rekeningkundige afdeling om u bestuur en ontwikkeling van u maatskappy wat in Hongarye geregistreer is, te optimaliseer.

Fidulink bied rekeningkundige dienste aan vir maatskappye wat in Hongarye geregistreer is, vir kliënte wat 'n maatskappy met ons dienste geskep het, of wat in een van die FIDULINK Agentskantore gevestig is.

In hierdie artikel sal u in staat wees om te leer oor die dienste wat aangebied word deur die Hongaarse rekeningkundige en boekhoudkundige diens vir maatskappye wat in Hongarye opgeneem is.

 1. Maatskappyvorming in Hongarye
 2. Rekeningkundige konsultasie slegs vir FIDULINK-klante by 'n Hongaarse maatskappy
 3. PSC-dienste vir u Hongaarse maatskappy
 4. Jaarlikse verklaring van aktiwiteitsbevestiging van u Hongaarse maatskappy
 5. Verandering van naam van u onderneming in Hongarye
 6. Ontbinding of likwidasie van u Hongaarse maatskappy
 7. Prosedures vir die verkryging van die BTW- en LBS-nommer vir u Hongaarse maatskappy
 8. Stappe om u Hongaarse maatskappy op te stel, elke jaar as daar geen aktiwiteit is nie
 9. Oordrag van aandele-oordrag vir u Hongaarse maatskappy
 10. Oordrag van verkoop van PREMIUM AANBOD-aandele vir u Hongaarse maatskappy
 11. Aandele-uitgifte vir u maatskappy wat in Hongarye geregistreer is
 12. Aandele-uitgifte vir u maatskappy wat in Hongarye geregistreer is PREMIUM AANBOD

Dienste vir die vorming van Hongaarse maatskappye sluit in:

 • Kontroleer die beskikbaarheid van u Hongaarse maatskappynaam
 • Standaard of gepersonaliseerde statute en memorandum (status) (* addisionele prys tot die BASIC-pakket)
  van u Hongaarse maatskappy
 • Sertifikaat van aandele
  van u Hongaarse maatskappy
 • Vul digitale reguleringsvorms in
  van u Hongaarse maatskappy
 • Notule van die eerste raadsvergadering
  van u Hongaarse maatskappy
 • Inleiding tot aanlyn sakebankdienste
  van u Hongaarse maatskappy

Rekenmeesters konsultasie vir FIDULINK kliënte

 • Gratis rekeningkundige konsultasie vir Hongaarse maatskappye geskep deur FIDULINK
 • Gratis 30-dae rekeningkundige proefneming vir Hongaarse maatskappye geskep deur FIDULINK
 • Lae vaste prys maandelikse planne insluitend VOLLEDIGE rekeningkunde
  vir Hongaarse maatskappye wat deur FIDULINK geskep is

PSC (persoon met permanente beheer) of voordelige eienaar van die maatskappy wat in Hongarye geregistreer is

Om aan die bestuur van u Hongaarse maatskappy te voldoen, moet u op hoogte bly van PSC-vereistes in ons Hongaarse PSC-register.

Die registrasie van die persoon met permanente beheer (PSC), ingesluit in die pakket vir die skepping van maatskappye, is geregistreer in BASIC in Hongarye

Alle Hongaarse maatskappye moet 'n register byhou en hou van persone wat beduidende beheer (PSC) in die maatskappy uitoefen. Hierdie PSC-inligting moet dan opgeneem word in die jaarlikse bevestigingsverklaring van die Litausse maatskappy (wat die jaarstaat vanaf 30 Junie 2016 vervang het).

Belangrik: die versuim om 'n PSC-register te hou, is 'n kriminele oortreding wat strafbaar is met 'n boete en / of gevangenisstraf van tot twee jaar vir die direkteur van die Hongaarse maatskappy.

Verandering van naam (korporatiewe naam) van die maatskappy wat in Hongarye geregistreer is

Ons kan die naamveranderingsdiens te eniger tyd vir u Hongaarse maatskappy verrig.

Dit moet nie verwar word met 'n verandering van status nie, byvoorbeeld 'n beperkte (KFT) en registrasie as 'n vennootskap. Dit is 'n prosedure vir die herregistrasie van 'n Hongaarse maatskappy en nie vir die verandering van die naam van 'n maatskappy wat in Hongarye geregistreer is nie.

Die direkteur sal dan die nuwe geregistreerde naam van die Hongaarse maatskappy op die dokumente moet verander, met alle owerhede, verskaffers ... webwerwe, besigheidskaartjies en tekens op sy perseel ...

Likwidasie of ontbinding van 'n Hongaarse maatskappy (sluiting van 'n maatskappy wat in Hongarye geregistreer is)

 • Enige entrepreneur kan vra om sy Hongaarse maatskappy te sluit, sodat dit uit die register van ondernemings verwyder word.
 • Ons Hongaarse sluitingsprosedure sluit in: Voltooiing van al die dokumente wat nodig is vir die sluiting van u Hongaarse maatskappy. Die dokumente moet deur die direkteur onderteken word en oorspronklik aan die kantoor in Boedapest teruggestuur word. Die likwidasie-dokumente van die Hongaarse maatskappy sal daarna namens u ingedien word.

Hulp met BTW en LBS-registrasie vir u Hongaarse maatskappy

Ons missie:

 • Bespaar u tyd omdat 50% van die versoeke aan die Hongaarse belastingdiens van Hongaarse maatskappye weens foute van die hand gewys en vertraag word
 • Om die lewe vir alle entrepreneurs in Hongarye makliker te maak, danksy ons span kundiges

Laat u maatskappy aan die slaap raak

Ons sorg vir die formaliteite om u Hongaarse maatskappy dormant te maak.

Dormante maatskappyrekeninge is jaarrekeninge wat slegs deur Hongaarse maatskappye wat vrygestel is van beheer (dws 'n sluimerende maatskappy), ingedien kan word.

'N Jaarlikse verklaring na verpligte indiening by die ondernemingsregister.

Oordrag van sosiale aandele vanaf u Hongaarse maatskappy

Ons sorg vir die opstel van aandele-oordragte vir u maatskappy wat in Hongarye geregistreer is.

Dra u aandele oor en kry amptelike dokumente vir u Hongaarse maatskappy

Diens slegs gereserveer vir maatskappye wat in Hongaars deur aandele beperk is.

Bladsytags

Rekeningkundige Hongaarse maatskappy, rekeningkundige maatskappy geregistreer in Hongarye, rekeningkundige Hongaarse maatskappy, rekeningkundige maatskappy geregistreer in Hongarye, rekeningkundige diens Hongaarse maatskappy, rekeningkundige diens, Hongaarse rekenmeester, rekenmeester Hongaarse maatskappy, rekenmeesteronderneming geregistreer in Hongarye, Hongaarse rekenmeester, rekenmeester Hongaarse maatskappy, geoktrooieerde rekenmeester maatskappy geregistreer in Hongarye, Hongaarse BTW, BTW in Hongarye, Hongaarse maatskappybelasting, Hongaarse rekeningkundige verklaring