Die bestuur van 'n maatskappy wat in Letland geregistreer is, benodig die behoeftes van 'n rekeningkundige afdeling om u bestuur en ontwikkeling van u maatskappy wat in Letland geregistreer is, te optimaliseer.

Fidulink bied rekeningkundige dienste aan vir maatskappye wat in Letland geregistreer is, vir kliënte wat 'n maatskappy met ons dienste geskep het, of wat in een van die FIDULINK Agentskantore gevestig is.

In hierdie artikel leer u meer oor die dienste wat aangebied word deur die Letse boekhou- en rekenmeestersdiens vir maatskappye wat in Letland is.

 1. Maatskappyvorming in Letland
 2. Rekeningkundige konsultasie slegs vir FIDULINK-klante by 'n Lettiese maatskappy
 3. PSC-dienste vir u Lettiese maatskappy
 4. Jaarlikse verklaring van aktiwiteitsbevestiging van u Letse maatskappy
 5. Verandering van naam van u onderneming in Letland
 6. Ontbinding of likwidasie van u Lettiese maatskappy
 7. Prosedures vir die verkryging van die BTW- en LBS-nommer vir u Letse maatskappy
 8. Laat u Letse maatskappy aan die slaap raak, elke jaar as daar geen aktiwiteit is nie
 9. Oordrag van aandele-oordrag vir u Lettiese maatskappy
 10. Oordrag van die verkoop van PREMIUM AANBOD aandele vir u Lets maatskappy
 11. Aandele-uitgifte vir u maatskappy wat in Letland geregistreer is
 12. Aandele-uitgifte vir u maatskappy wat in Letland PREMIUM AANBOD geregistreer is

Dienste vir die oprigting van Lettiese maatskappye sluit in:

 • Kontroleer die beskikbaarheid van u Letse maatskappy se naam
 • Standaard of gepersonaliseerde statute en memorandum (status) (* addisionele prys tot die BASIC-pakket)
  van u Lettiese maatskappy
 • Sertifikaat van aandele
  van u Lettiese maatskappy
 • Vul digitale reguleringsvorms in
  van u Lettiese maatskappy
 • Notule van die eerste raadsvergadering
  van u Lettiese maatskappy
 • Inleiding tot aanlyn sakebankdienste
  van u Lettiese maatskappy

Rekenmeesters konsultasie vir FIDULINK kliënte

 • Gratis rekeningkundige konsultasie vir Lettiese maatskappye geskep deur FIDULINK
 • 30 dae gratis rekeningkundige proeflopie vir Lettiese maatskappye geskep deur FIDULINK
 • Lae vaste prys maandelikse planne insluitend VOLLEDIGE rekeningkunde
  vir Lets-maatskappye wat deur FIDULINK geskep is

PSC (persoon met permanente beheer) of voordelige eienaar van die maatskappy wat in Letland geregistreer is

Bly op hoogte van die PSC-vereistes met ons Lets-PSC-register om aan die bestuur van u Letsse maatskappy te voldoen.

Die registrasie van die persoon met permanente beheer (PSC), ingesluit in die pakket vir die skepping van maatskappye, geregistreer in BASIC in Letland

Alle Lettiese maatskappye moet 'n register byhou en hou van persone wat beduidende beheer (PSC) in die maatskappy uitoefen. Hierdie PSC-inligting moet dan opgeneem word in die jaarlikse bevestigingsverklaring van die Litausse maatskappy (wat die jaarstaat vanaf 30 Junie 2016 vervang het).

Belangrik: die versuim om 'n PSC-register te hou, is 'n strafregtelike strafregtelike straf met 'n boete en / of gevangenisstraf van tot twee jaar vir die direkteur van die Letse maatskappy.

Naamverandering (maatskappynaam) van die maatskappy wat in Letland geregistreer is

Ons kan die naamsveranderingsdiens te eniger tyd vir u Letse maatskappy verrig.

Dit moet nie verwar word met 'n verandering van status nie, byvoorbeeld 'n beperkte (UAB) en registrasie as 'n vennootskap. Dit is 'n prosedure vir die herregistrasie van 'n Letse maatskappy en nie vir die verandering van die naam van 'n maatskappy wat in Letland geregistreer is nie.

Die direkteur sal dan die nuwe geregistreerde naam van die Letse maatskappy op die dokumente moet verander, met alle owerhede, verskaffers ... webwerwe, besigheidskaartjies en tekens op sy perseel ...

Likwidasie of ontbinding van 'n Letse maatskappy (sluiting van 'n maatskappy wat in Letland geregistreer is)

 • Elke entrepreneur kan vra om sy Lettiese maatskappy te sluit, sodat dit uit die register van ondernemings verwyder word.
 • Ons Lettiese sluitingsprosesdiens sluit in: Voltooiing van al die dokumente wat nodig is vir die sluiting van u Letse maatskappy. Die dokumente moet deur die direkteur onderteken word en oorspronklik aan die kantoor in Riga teruggestuur word. Lettiese maatskappy-likwidasie-dokumente sal daarna namens u ingedien word.

Hulp met BTW en LBS-registrasie vir u Letse maatskappy

Ons missie:

 • Bespaar u tyd omdat 50% van die versoeke aan die Letse belastingdiens van Lettiese maatskappye vanweë foute verwerp en vertraag word
 • Maak die lewe makliker vir alle entrepreneurs in Letland, danksy ons span kundiges

Laat u maatskappy aan die slaap raak

Ons sorg vir die formaliteite om u Lettiese maatskappy rustend te maak.

Dormante maatskappyrekeninge is jaarrekeninge wat slegs deur Letse maatskappye wat vrygestel is van beheer (dws 'n sluimerende maatskappy), ingedien kan word.

'N Jaarlikse verklaring na verpligte indiening by die ondernemingsregister.

Oordrag van sosiale aandele vanaf u Lettiese maatskappy

Ons sorg vir die opstel van aandele-oordragte vir u maatskappy wat in Letland geregistreer is.

Dra u aandele oor en kry amptelike dokumente vir u Letse maatskappy

Diens slegs gereserveer vir maatskappye wat in Letland deur aandele beperk is.

Bladsytags

Rekeningkunde Letse onderneming, Rekeningkundige onderneming geregistreer in Letland, Rekeningkundige onderneming Letse, Rekeningkundige onderneming geregistreer in Letland, Rekeningkundige diens Letse onderneming, Rekeningkundige diens, Letse rekenmeester, Rekenmeester Letse onderneming, Rekenmeestersonderneming geregistreer in Letland, Letsse rekenmeester, Lettiese rekenmeester, geoktrooieerde rekenmeester maatskappy geregistreer in Letland, Skotse BTW, BTW in Letland, Letse maatskappybelasting, Lettiese rekeningkundige verklaring.